Полезни съвети

Полезни съвети

Много от вас са чували за ипотечен кредит за рефинансиране, но не са съвсем на ясно какво се изисква в него и за кого е подходящ. С тази статия ще представим в най-общи линии неговата същност и преди още да сте се впуснали в покупка на имот, ще имате ясна представа за рефинансирането.

 Ипотечен кредит за рефинансиране дава възможност на кредитополучателя да подобри условията си по своя текущ кредит. 

Рефинансиране може да се получи, от банката, за която е кандидатствано по настоящ кредит или от друга банка, която би могла да предложи по добри такси на обслужване и лихвени проценти.Рефинансиране по ипотечен кредит дава възможност за намаляване на лихвени проценти, за промяна в срока на връщане, увеличаване на размера от изтеглена сума или обединяване от различни потребителски кредита в едно. Като най-съществено предимство на ипотечен кредит за рефинансиране е възможността за най-изгодни условия на пазар. Когато е налична добра кредитна история, кредитоискателя би могъл да се възползва от конкуренцията сред кредитните институции и да получи индивидуални условия, много по-добри от тези по досегашния ипотечен кредит.Тук трябва да се отбележи и факта, че по-ниска лихва не бива да значи само рефинансирането.Понякога тези условия провокират разходване на повече средства, отколкото изисква самата операция. Висока е стойността на гратисния период, месечните вноски в погасителния план и други моменти, които биха могли да допринесат за подобряване на условията по ипотечен кредит.Важни моменти, на които следва да се обърне внимание, за да бъде одобрено рефинансирането на ипотечен кредит са: Таксата при предсрочно погасяване, която е различна за всяка банка;

Рефинансирането на ипотечен кредит може да е зависимо и от други такси, които трябва да се вземат под внимание. Към другите такси се отнасят еднократните такива за подаване на документи, такса за оценка на имот, нотариални такси, такси за усвояване и за управление и други; Важна е и застраховката на имота. Тя е задължителна при ипотечен кредит за рефинансиране. В зависимост от условията на банката могат да бъдат предложени разнообразни застраховки, при които може да се разходите по време на рефинансиране. Повече информация относно покупката на имот може да получите и директно от агенция за недвижими имоти.