За нас

Трудности и рискове свързани с къртене на бетон

 

Строителството е една от най-тежките професии в днешно време. За да се работи в тази сфера са необходими не само умения, знание, но и доста физически сили.

Не всеки може да е строител. Най-вече това е валидно за хората, които се занимават с къртенето на бетон например. Тази работа е твърде трудоемка дори в днешно време, когато се разполага с повече техника. Съществуват и доста рискове при тази работа. Ще се спрем за кратко на тях.

Едно от нещата, което непременно трябва да се спомене, е свързано първо с безопасността на работника. По-точно казано хората извършващи къртене на бетон задължително трябва да ползват защитно облекло. При извършването на този вид строителни дейности се отделя значително ниво на фин прах. Той е предпоставка и рисков фактор за редица белодробни заболявания едно, от който е силикозата. За да се предпази здравето на работещите е нужно те да носят маски.

Маските са част от предпазното работното облекло и винаги трябва да се носят по време на работа. Само и единствено по този начин ще може да се предпази работника.

Другите рискове са свързани с вибрациите, на които е подложен работни при къртенето на бетон. Изложен продължително време на вибрации работникът може да почувства болки в кръста и в последствие да се появят травми на ниво гръбначен стълб. Също така редица заболявания на нервната, костно-ставната и ли съдовата система. Да не говорим за риска от нараняване по време на работа.

Другите рискове са свързани с това, че обикновено в бетона има арматура. Това е важно и непременно трябва да се знае от работещите. Тази арматура трябва де махне, за да може да се свърши работа и бетонът да се натроши.

Другото много съществено нещо е свързано с факта, че обикновено на бетонните стени има преминаващи кабели с електрически ток.

Това също не бива да се забравя и преди да се започне работа обекта трябва да се обезопаси. Т.е. да се спре притокът на ток до бетонната стена, която предстои да бъде разрушена. Само така работника ще е жив и здрав и работата свършена.